önüm kategoriýasy

jiangxi, henan, anhui we ş.m. ningbo şäherinde ýerleşýän 40-dan gowrak zawod bilen hyzmatdaşlyk ediň.

önüm merkezi

  • aýratyn önümler
  • iň soňky önümler
biz hakda
biz hakda

Biz hakda

ningbo jinmao import we eksport ş

2000-nji ýylda döredilen korporasiýamyz, bu 20 ýyllyk tagallalardan we kynçylyklardan we tejribelerden soň ýyllyk otuz million ABŞ dollaryndan gowrak girdeji gazanýar.Indi, Ningbo şäherindäki egin-eşik import we eksport kompaniýasy hökmünde, daşky gurşaw meselelerine gaty ünsli we ISO9001: 2008 we ISO14001: 2004 hil we daşky gurşaw dolandyryş ulgamy şahadatnamasyny saklaýarys.50-den gowrak işgär bilen erkekleriň, aýallaryň we çagalaryň eşiklerini ýapýarys, şeýle hem öz markamyz - Noihsaf.Biziň her dürli trikota and we inçe dokalan stillerde ýöriteleşen garaşsyz dizaýn we hünärmen tehniki toparlarymyz bar ...
has köp

Biz hakda

ningbo jinmao import we eksport ş

2000-nji ýylda döredilen korporasiýamyz, bu 20 ýyllyk tagallalardan we kynçylyklardan we tejribelerden soň ýyllyk otuz million ABŞ dollaryndan gowrak girdeji gazanýar.Indi, Ningbo şäherindäki egin-eşik import we eksport kompaniýasy hökmünde, daşky gurşaw meselelerine gaty ünsli we ISO9001: 2008 we ISO14001: 2004 hil we daşky gurşaw dolandyryş ulgamy şahadatnamasyny saklaýarys.50-den gowrak işgär bilen erkekleriň, aýallaryň we çagalaryň eşiklerini ýapýarys, şeýle hem öz markamyz - Noihsaf.Biziň her dürli trikota and we inçe dokalan stillerde ýöriteleşen garaşsyz dizaýn we hünärmen tehniki toparlarymyz bar ...
has köp

Hyzmatdaşlyk zawodlary

Toparymyz Zhejiang, Jiangsu Jiangxi, Henan we Anhui-de güýçli önümçilik bazalaryny döretdi.Bazaryň zerurlyklaryna we alyjylar tarapyndan satylýan önümleriň derejesine görä sargytlar önümçilik üçin iň amatly zawodda ýerleşdirilip bilner.

artykmaçlygymyz

1) Garaşsyz dizaýn we hünärmen tehniki toparlara eýe bolmak, her dürli trikota and we inçe dokalan stillerde ýöriteleşmek.

2) 40-dan gowrak zawod bilen hyzmatdaşlyk ediň. Ningbo-da, jiangxi, henan, anhui we ş.m. beýleki şäherlerde ýerleşýär.

3) Müşderilere doly hyzmat paketini hödürlemäge we matanyň süýümine, stil dizaýnyna we egin-eşik önümçiligine güýjümizi artdyrmaga dowam edýäris.

4) Her bir ýöriteleşdirilen önüm üçin suratlara we wideolara mugt hyzmat edip bileris.