Erkekler üçin ýörite eşikler Pullover Pullover Gara eşikler RL20AW80

önümleri

Erkekler üçin ýörite eşikler Pullover Pullover Gara eşikler RL20AW80

Düşündiriş:

Qualityokary hilli köýnekler Erkek jübüli gara eşik


 • FOB:400-800 $ 7.8 800-3000 $ 7.2 3000+ $ 7.0
 • MOQ:400 sany
 • Gelip çykan ýeri:Hytaý
 • Töleg möhleti:TT, LC we ş.m.
 • Jikme-jiklik

  Ölçegi we laýyklygy

  Eltip bermek we hyzmat

  Esasy pursatlar

  ● 100% poliester ýüň
  U PU patch
  Ib Gapyrgajyklar we aýak
  EM OEM hyzmaty
  Ual Tötänleýin we moda
  E Fleece
  Tr Trikota product önüm
  Ust Düzülip bilinýän çyzgy

   

  Hytaýda öndürildi

  Kompozisiýa

  100% poliester ýüň

  Inguwmak boýunça görkezmeler

  maşyn ýuwmak mylaýym
  hlor akartmasyny ulanmaň
  orta şertlerde demir
  arassa guratma

  Dizaýner stil ID

  RL20AW80

  Geýmek

  Model 174 sm-178 sm, M ölçegli

   

  Düşündiriş

  Çyzgy dizaýny, uzyn ýeňler, öň kenguru jübüsi.bu switer tötänleýin we ýyly
  .Gapjyklar we aýakgaplar dowamly eşik üçin çydamlylygy ýokarlandyrýar.
  Elýeterli bahadan ýokary hilli
  .Kasual gündelik / Syýahat / Öý / Dynç alyş / Söwda / Otag / Köçe / Açyk / Geýmek üçin klub. Erkekler üçin ajaýyp sowgat.
  Switerler modany hem, funksiýany hem göz öňünde tutýarlar we rahatlygy we modany birleşdirýärler.Youngaşlar üçin ilkinji saýlaw boldy.Klassiki tegelek boýnuň switerinde köçe duýgusy az we asuda we saklanan adamlar üçin has amatlydyr.Ageaşyň azalmagynyň täsiri adatdan daşary.
  Örän köpugurly tebigaty bilen birlikde, ýazda we güýzde ýeke geýip bolýar we gyşda ýyly we owadan içki hökmünde ulanylyp bilner.Elbetde, pul üçin gymmatly saýlaw.Simpleönekeý tegelek boýn we ýönekeý stil switeriň moda duýgusyny görkezip biler, iň möhümi tegelek boýnuň switeriniň dynç alyş we güýmenje ýerlerinde geýmek üçin örän amatly bolmagydyr.
  Klassiki tegelek boýn switerden başga-da, kapotly switer hem her bir oglan şkafynda hökmany zat.Hipster indeksiňizi ýokarlandyryň. Kapotly switer diňe bir amaly we köp taraply bolman, eýsem moda adamlar üçin güýçli guraldyr.Esasanam sowuk gyşda, aşaky penjekler, palto, guzy derisinden ýa-da deri penjekden bolsun, gowy gabat gelip biler.

  S1
  S2
  S3
  S4

 • Öňki:
 • Indiki:

 • Gabat gelýän maglumatlar

  ● Bu eser ululygyna laýyk gelýär.Adaty ululygyňyzy almagyňyzy maslahat berýäris
  A Arkaýyn bolmak üçin kesiň
  A Orta agramly mata bilen ýasaldy(200gsm)

  Ölçegler

  Ölçegi

  Uzynlyk

  Gursak

  Eňiň uzynlygy

  Egin

  S

  68

  55

  55

  57

  M

  70

  60

  56

  59

  L

  72

  62

  57

  61

  XL

  74.5

  65

  58

  63

  XXL

  77

  68

  59

  65

   

  Eltip bermek:

  Harytlary howa, deňiz we ekspress arkaly ýa-da hödürlenen ekspeditoryňyzyň iberiş görkezmelerine eýerip bileris.

  Hyzmat:

  Müşderilere doly hyzmat paketini hödürlemäge we matanyň süýümine, stil dizaýnyna we egin-eşik önümçiligine güýjümizi artdyrmaga üns berýäris.Her aýratynlaşdyrylan önüm üçin suratlara we wideolara mugt hyzmat edip bileris