Biz hakda

Biz hakda

KOMPANI PRA PROFILI

2000-nji ýylda esaslandyrdyk, korporasiýamyz bu 20 ýyllyk tagallalardan we kynçylyklardan we kynçylyklardan soň her ýyl otuz milllondan gowrak ABŞ dollaryny dolandyrýar.

Indi, öňdebaryjy import we eksport kompaniýasy hökmünde Ningbo City.Daşky gurşaw meselelerine gaty ünsli we ISO9001: 2008 we ISO14001: 2004 hil we daşky gurşaw dolandyryş ulgamynyň şahadatnamasyny saklaýarys.

Indi, öňdebaryjy import we eksport kompaniýasy hökmünde Ningbo City.Daşky gurşaw meselelerine gaty ünsli we ISO9001: 2008 we ISO14001: 2004 hil we daşky gurşaw dolandyryş ulgamynyň şahadatnamasyny saklaýarys.

ÜPJÜNÇILIGimiz

24356 (2)

Garaşsyz dizaýn we hünärmen tehniki toparlara eýe bolmak, trikota and we inçe dokalan ähli görnüşlerde ýöriteleşmek.

24356 (3)

Müşderilere doly hyzmat paketini hödürlemäge we matalary berkitmäge, stil dizaýnyna we egin-eşik önümçiligine güýjümizi artdyrmaga dowam edýäris.

24356 (4)

Her aýratynlaşdyrylan önüm üçin suratlara we wideolara mugt hyzmat edip bileris.