Erkekler üçin köçe eşikleri Pullover Hoodies erkek köýnek RL20AW91

önümleri

Erkekler üçin köçe eşikleri Pullover Hoodies erkek köýnek RL20AW91

Düşündiriş:

Erkekleriň köçe eşikleri grafikasy Pullover Hoodie, Orta jübüli adam çap edilen Hoodies köýnek


 • FOB:400-800 $ 6.4 800-3000 $ 5.9 3000+ $ 5.5
 • MOQ:400 sany
 • Gelip çykan ýeri:Hytaý
 • Töleg möhleti:TT, LC we ş.m.
 • Jikme-jiklik

  Ölçegi we laýyklygy

  Eltip bermek we hyzmat

  Esasy pursatlar

  ● Çap bezegi
  Ag Raglan ýeň
  A Klassiki görnüşe laýyk standart.
  ● Kangaroo jübüsi
  Log Öz logotipiňizi ýa-da nagşyňyzy düzüň
  F Içindäki mata
  ● TC mata
  Em Oem hyzmaty

   

  Hytaýda öndürildi

  Kompozisiýa

  35% pagta 65% poliester ýüň

  Inguwmak boýunça görkezmeler

  maşyn ýuwmak mylaýym
  hlor akartmasyny ulanmaň
  orta şertlerde demir
  arassa guratma

  Dizaýner stil ID

  RL20AW91

  Geýmek

  Model 174 sm-178 sm, M ölçegli

   

  Düşündiriş

  .Pagta bilen poliesteriň ýeňil ýylylygy we rahatlygy üçin ajaýyp garyndysy
  .Düzgünli berklik berk däl we boş däl, iň oňat aralyk
  Berkidilen kapot, lentaly çeňňekler, sazlanyp bilinýän çyzgy, Raglan ýeňi, Kangaroo jübüsi.
  . Tötänleýin görünmek üçin bir jübüt jeans ýa-da sport balak bilen gabat gelmek aňsat.Has amatly geýmek tejribesi üçin köýnegiň aşagyna gatlap bilersiňiz.
  OEM hyzmatyny kabul edýäris we CVC, TC, organiki pagta, poliester, spandex ýaly dürli matalar bilen üpjün edýäris.
  Ningbo şäherindäki öňdebaryjy geýim import we eksport kompaniýasy hökmünde daşky gurşaw meselelerine gaty ünsli we ISO9001: 2008 we ISO14001: 2004 hil we daşky gurşaw dolandyryş ulgamy şahadatnamasyny aldyk.
  Adamzat medeniýetiniň irki döwürlerinde eşikler ilkinji gezek ýüze çykypdyr.Gadymy adamlar özlerini goramak üçin elýeterli dürli materiallardan gödek "eşikler" ýasapdyrlar.Adam eşikleri üçin ilkinji materiallar hökmünde haýwanlaryň derileri, ot we kenep bolsa bedeni örtmek üçin ilkinji “matalar” hökmünde ulanyldy.Adamlar taryhdan öňki medeniýet döwründe ýabany dokma süýümlerini ýygnamak, bilelikde sürtmek we sarp etmek üçin dokamak bilen esasy dokma önümlerini öndürip başladylar.Egin-eşik materiallarynyň görnüşi, emeli usulda ösdürilip ýetişdirilen dokma çig malynyň mukdary bilen birlikde giňeldi, bularyň hemmesi oba hojalygy we maldarçylyk ýönekeýden çylşyrymlaşdygyça wagtyň geçmegi bilen öndürildi.Matanyň esasy materialy, guramaçylyk gurluşy we önümçilik prosesi eşigiň görnüşini kesgitleýär.Gödek we gödek dokma önümleri diňe ýönekeý eşik döretmek üçin ulanylýar, has ýumşak we inçe matalar çylşyrymly we galyp edilen eşikleri döretmek üçin ulanylýar.Weaponsarag ýaly zerur zatlary dakmak üçin ulanylýan guşak, iň köne eşikdir.Irki yubkalar guşak bilen berkidilen gizlerden, ýapraklardan we örgünlerden ýasalypdyr.

  S1
  S2
  S3
  S4

 • Öňki:
 • Indiki:

 • Gabat gelýän maglumatlar

  ● Bu eser ululygyna laýyk gelýär.Adaty ululygyňyzy almagyňyzy maslahat berýäris
  A Arkaýyn bolmak üçin kesiň
  A Orta agramly mata bilen ýasaldy(200gsm)

  Ölçegler

  Ölçegi

  Uzynlyk

  Gursak

  Eňiň uzynlygy

  Egin

  S

  68

  55

  55

  57

  M

  70

  60

  56

  59

  L

  72

  62

  57

  61

  XL

  74.5

  65

  58

  63

  XXL

  77

  68

  59

  65

   

  Eltip bermek:

  Harytlary howa, deňiz we ekspress arkaly ýa-da hödürlenen ekspeditoryňyzyň iberiş görkezmelerine eýerip bileris.

  Hyzmat:

  Müşderilere doly hyzmat paketini hödürlemäge we matanyň süýümine, stil dizaýnyna we egin-eşik önümçiligine güýjümizi artdyrmaga üns berýäris.Her aýratynlaşdyrylan önüm üçin suratlara we wideolara mugt hyzmat edip bileris