Zawodyň çeşmesi Hytaý Täze Iň täze Zenanlar Jynsy Fitnes Bel Belli Sport Zallary Geýim Boýagy Çap edilen ogaoga Sport toplumy Sport eşikleri

önümleri

Zawodyň çeşmesi Hytaý Täze Iň täze Zenanlar Jynsy Fitnes Bel Belli Sport Zallary Geýim Boýagy Çap edilen ogaoga Sport toplumy Sport eşikleri

Düşündiriş:

Erkekleriň köçe eşikleri grafikasy Pullover Hoodie, Orta jübüli adam çap edilen Hoodies köýnek


 • FOB:400-800 $ 6.4 800-3000 $ 5.9 3000+ $ 5.5
 • MOQ:400 sany
 • Gelip çykan ýeri:Hytaý
 • Töleg möhleti:TT, LC we ş.m.
 • Jikme-jiklik

  Ölçegi we laýyklygy

  Eltip bermek we hyzmat

  Tejribeli taýýarlyk arkaly işgärlerimiz.Zawod çeşmesi bolan sarp edijileriň talaplaryny kanagatlandyrmak üçin ökde hünärli bilimler, güýçli kompaniýa duýgusy Hytaý Täze Iň soňky Zenanlar Jynsy Fitnes Geýmek Bel Belli Sport Zallary Egin-eşik Boýag Çap edilen ogaoga Sport toplumy türgenleşik sport eşikleri, Öňe gidişimiz ýaly, barha giňeýän önümlerimize göz aýlamagy we hyzmatlarymyzy kämilleşdirmegi dowam etdirýäris.
  Tejribeli taýýarlyk arkaly işgärlerimiz.Ulanyjylaryň isleglerini kanagatlandyrmak üçin ökde hünärli bilim, kompaniýanyň güýçli duýgusyHytaý aýal eşikleri we aýallar bahasyny kesgitleýärler, Ajaýyp haryt öndürijisi bilen işlemek üçin biziň kompaniýamyz iň gowy saýlawyňyzdyr.Sizi mähirli garşylaýarys we aragatnaşyk çäklerini açyň.Biz siziň işiňizi ösdürmegiň iň gowy hyzmatdaşydyrys we çyn ýürekden hyzmatdaşlygyňyza sabyrsyzlyk bilen garaşýarys.
  Esasy pursatlar

  ● Elastik ýapylmak
  ● Mugt ululyk
  Aye Boýag senetleri
  Oga ýoga
  ● Sport eşigi
  ● qualityokary hilli
  Om Hususy nagyş
  EM OEM hyzmaty

   

  Hytaýda öndürildi

  Kompozisiýa

  78% poliester 22% spandeks

  Inguwmak boýunça görkezmeler

  maşyn ýuwmak mylaýym
  hlor akartmasyny ulanmaň
  tekiz gury
  orta şertlerde demir
  arassa guratma

  Dizaýner stil ID

  WJ90

  Geýmek

  Model 174 sm-178 sm, M ölçegli

   

  Düşündiriş

  Gowy ýoga geýimi üçin iň möhüm zat rahat we tebigy bolmak we işlemek.Gaoganyň tutuş prosesinde adamlar doly birleşmezden ozal bedeninde özlerini rahat duýmalydyrlar.Şonuň üçin rahatlygyň we tebigylygyň standarty, ýoga kostýumynyň bedende geýilmegi we hiç hili päsgelçiliksiz rahat we rahat duýulýar.
  Gaoga eşikleriniň matasy üçin çyglylygy siňdirýän we deriň ýok edilmegine kömek edýän material saýlamak iň gowusydyr.Bu mata ýokary hilli material bolmasa-da, ýoga döwründe adamlaryň damýan derini wagtynda üýtgäp biler we pagta we zygyr mata ýaly bolmaz, der siňdirmek ukyby güýçli bolsa-da, çygly bolany üçin bedene ýapyşar, guramak kyn we uzak wagtdan soň ekzema sebäp bolýar.Çyglylygy we derini siňdirýän matalar köp, ýoga eşikleri taýýarlamak üçin has inçe gurluşy we has çeýeligi saýlamaly.
  Ogaoga eşikleri göbek ýapmaly.Üstüňizi has uzyn ýa-da jalbaryňyzy birneme beýik edip bilersiňiz.Gaoga amaly sebäpli, garyn boşlugynyň organlary we magnit meýdanlary işlemegini dowam etdirmek üçin garny islendik wagt zorlamak we berkitmek möhümdir.Şeýle-de bolsa, göbek ýaly möhüm bölek daşardan täsir etse, saglygy goraýyş we bedenterbiýe üns berýän adamlar üçin gowy däl.

  YOGA1
  YOGA2
  YOGA3
  YOGA4
  YOGA5
  YOGA6Tejribeli taýýarlyk arkaly işgärlerimiz.Zawod çeşmesi bolan sarp edijileriň talaplaryny kanagatlandyrmak üçin ökde hünärli bilimler, güýçli kompaniýa duýgusy Hytaý Täze Iň soňky Zenanlar Jynsy Fitnes Geýmek Bel Belli Sport Zallary Egin-eşik Boýag Çap edilen ogaoga Sport toplumy türgenleşik sport eşikleri, Öňe gidişimiz ýaly, barha giňeýän önümlerimize göz aýlamagy we hyzmatlarymyzy kämilleşdirmegi dowam etdirýäris.
  Zawodyň çeşmesiHytaý aýal eşikleri we aýallar bahasyny kesgitleýärler, Ajaýyp haryt öndürijisi bilen işlemek üçin biziň kompaniýamyz iň gowy saýlawyňyzdyr.Sizi mähirli garşylaýarys we aragatnaşyk çäklerini açyň.Biz siziň işiňizi ösdürmegiň iň gowy hyzmatdaşydyrys we çyn ýürekden hyzmatdaşlygyňyza sabyrsyzlyk bilen garaşýarys.


 • Öňki:
 • Indiki:

 • Gabat gelýän maglumatlar

  ● Bu eser ululygyna laýyk gelýär.Adaty ululygyňyzy almagyňyzy maslahat berýäris
  A Arkaýyn bolmak üçin kesiň
  A Orta agramly mata bilen ýasaldy(200gsm)

  Ölçegler

  Ölçegi

  Uzynlyk

  Gursak

  Eňiň uzynlygy

  Egin

  S

  68

  55

  55

  57

  M

  70

  60

  56

  59

  L

  72

  62

  57

  61

  XL

  74.5

  65

  58

  63

  XXL

  77

  68

  59

  65

   

  Eltip bermek:

  Harytlary howa, deňiz we ekspress arkaly ýa-da hödürlenen ekspeditoryňyzyň iberiş görkezmelerine eýerip bileris.

  Hyzmat:

  Müşderilere doly hyzmat paketini hödürlemäge we matanyň süýümine, stil dizaýnyna we egin-eşik önümçiligine güýjümizi artdyrmaga üns berýäris.Her aýratynlaşdyrylan önüm üçin suratlara we wideolara mugt hyzmat edip bileris